541 CƠM THỐ GÀ VỚI SAUCE TRỨNG - Nhà Hàng EBISU, ebisu mac dinh chi, ebisu

541 CƠM THỐ GÀ VỚI SAUCE TRỨNG - Nhà Hàng EBISU, ebisu mac dinh chi, ebisu

541 CƠM THỐ GÀ VỚI SAUCE TRỨNG - Nhà Hàng EBISU, ebisu mac dinh chi, ebisu

541 CƠM THỐ GÀ VỚI SAUCE TRỨNG - Nhà Hàng EBISU, ebisu mac dinh chi, ebisu

541 CƠM THỐ GÀ VỚI SAUCE TRỨNG - Nhà Hàng EBISU, ebisu mac dinh chi, ebisu
541 CƠM THỐ GÀ VỚI SAUCE TRỨNG - Nhà Hàng EBISU, ebisu mac dinh chi, ebisu
» Món ăn » CÁC MÓN CƠM & SOUP » 541 CƠM THỐ GÀ VỚI SAUCE TRỨNG

541 CƠM THỐ GÀ VỚI SAUCE TRỨNG

LIÊN HỆ ĐẶT BÀN: 0904 374 242

Gọi điện SMS Chỉ Đường
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
Facebook
backtop