NIGIRI

NIGIRI

NIGIRI

NIGIRI

NIGIRI
NIGIRI

NIGIRI

334 CÁ CAM NHẬT

334 CÁ CAM NHẬT

88.000 VNĐ
335 CÁ NGỪ

335 CÁ NGỪ

48.000 VNĐ
337 CÁ HỒI

337 CÁ HỒI

48.000 VNĐ
339 TÔM

339 TÔM

90.000 VNĐ
340 LƯƠN NHẬT

340 LƯƠN NHẬT

120.000 VNĐ
341 BẠCH TUỘC

341 BẠCH TUỘC

58.000 VNĐ
342 MỰC

342 MỰC

48.000 VNĐ
343 CÁ TAI

343 CÁ TAI

48.000 VNĐ
344 CÁ SABA

344 CÁ SABA

45.000 VNĐ
345 CÁ SABA NƯỚNG TÁI

345 CÁ SABA NƯỚNG TÁI

48.000 VNĐ
346 CÁ NGÂN

346 CÁ NGÂN

45.000 VNĐ
347 CÁ TRÍCH ÉP TRỨNG

347 CÁ TRÍCH ÉP TRỨNG

50.000 VNĐ
348 SÒ ĐỎ

348 SÒ ĐỎ

88.000 VNĐ
350 TRỨNG CÁ CHUỒN

350 TRỨNG CÁ CHUỒN

60.000 VNĐ
Gọi điện SMS Chỉ Đường
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
Facebook
backtop